KS Givral – Nguyễn Văn Trỗi Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

02 7647